Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

Świetlica

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
W JANKOWICACH1. Świetlica jest miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wsi Jankowice.
2. Przebywając w świetlicy zachowujemy się kulturalnie:
a. nie używamy słów wulgarnych, obraźliwych,
b. nie stosujemy przemocy,
c. dbamy o pomieszczenia oraz wyposażenie świetlicy.
3. Do wszystkich zwracamy się z szacunkiem.
4. Każdorazowo pozostawiamy po sobie porządek.
5. Sprzątanie pomieszczeń świetlicy oraz terenu przed obiektem, wykonują wszyscy użytkownicy, zgodnie z harmonogramem.
6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga opiekun świetlicy, a do czasu jego wskazania osoba aktualnie sprawująca opiekę nad użytkownikami świetlicy.

UWAGA !!!

Na terenie świetlicy zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, oraz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu.Opiekun:

- Anna Żmuda

Opiekunowie społeczni:

- Michał Pilch

Młodzieżowa rada świetlicowa:

- Tomasz Pilch
- Adam Pilch
- Piotr Kądziołka
- Patryk Wołoszyński