Kto online?
Shoutbox
stokrotka

Panie sołtysie czy pan zna panią Anię na tyle ,żeby promować.

Dodane dnia, 2019-02-10 18:07
AndrzejGolota

Kuba, ja nie jestem sołtysem. Nie mnie powinieneś rozliczać bo nie ja biorę pieniądze za tą funkcje, nie ja otrzymuję ok 25 tys rocznie na rozwój wsi i nie ja kandyduje na sołtysa. Swoje opinie wygłaszam pod pseudonimem ponieważ nie chce być wytykanym palcami za odmienne poglądy. Promowanie Pani Anny na nowego sołtysa przez obecnego na oficjalnej stronie Jankowic jest co najmniej nie na miejscu.

Dodane dnia, 2019-02-10 11:47
Kuba

Do " Andrzej Gołota" Skoro masz takie przemyślenia to pewnie sam zrobiłeś masę dobrego dla wsi... Możesz się pochwalić co to takiego?! Czy może tylko siedzisz i krytykujesz . Może masz innego chętnego kandydata? No i co cię powstrzymuje żeby wygłaszać opinie pod własnym nazwiskiem... Pozdrawiam Jakub Gorzkowski

Dodane dnia, 2019-02-09 20:36
AndrzejGolota

(częć druga) aby trzymać rękę na pulsie ? Widać tu jakieś drugie dno ...

Dodane dnia, 2019-02-08 19:34
AndrzejGolota

Witam. Jestem mieszkańcem Jankowic od wielu lat. Obserwuję rozwój naszej wsi - a raczej jego brak. Uważam, że sołtys nie pełni swojej funkcji prawidłowo. A teraz dodaje post promujący jedną z kandydatek - Panią Anie Matuszek. Czy to będzie marionetka obecnego sołtysa? Czym ta pani się wyróżnia od innych kandydatów, że została tak ładnie wypromowana ? Może tym, że ja oraz wiele osób jej nie zna ? Cóż ona może wiedzieć o problemach Jankowic? A może Pan Sołtys chce mieć swojego człowieka aby trzyma

Dodane dnia, 2019-02-08 19:32
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25

Polskie barwy narodowe

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej konstytucję na świecie.

Natomiast Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) ma stosunkowo krótką tradycję, bowiem sięga 2004 roku. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Jak co roku zachęcam do wyeksponowania flag narodowych przynajmniej w najbliższych dniach.

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-05-01 10:24:39

Święta Wielkanocne 2017

Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, rodzinnej atmosferze, z chwilami zadumy i przy znośnej pogodzie mieszkańcom Jankowic oraz miejscowości sąsiadujących z sołectwem życzą:
Rada Sołecka i Sołtys
Wesołego Alleluja!
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-15 16:21:01

VIII Zjazd Jankowiczan

We wtorek 11.04.2017 r. o godz. 18.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie wyjazdu do Jankowic w gminie Chłopice na VIII Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan.

Już zorganizowano przejazd autokarem oraz nocleg w Przemyślu. Odpłatność uczestnika to 50 zł.

Zaraz po spotkaniu odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Nasze Jankowice".
Serdecznie zapraszam
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-10 06:28:31

3 wnioski o wartości 65 tys. zł zaakceptowane

Od 1 września 2016 r. w Jankowicach zawiązano Stowarzyszenie "Nasze Jankowice". 25 założycieli Stowarzyszenia jako podstawowy cel statutowy określiło poprawę warunków życia w Jankowicach.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia jest mi niezmiernie miło powiadomić wszystkich mieszkańców, że pozytywnie zostały rozpatrzone 3 nasze wnioski:
1. na budowę siłowni plenerowej składającej się z 10 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu (na terenie naszego boiska) - dofinansowanie około 25.000 zł;
2. na budowę na terenie boiska dwóch altan biesiadnych, każda po 32 m2 - dofinansowanie około 25.000 zł;
3. na przeprowadzenie zajęć w świetlicy dla mieszkańców Jankowic i Lizawic - dofinansowanie 15.000 zł:
a. zajęcia z robotyki dla dzieci (12 spotkań dla dwóch grup po 12 osób);
b. zajęcia fitness, gimnastyka ogólnorozwojowa, itp. - 30 spotkań po 2 godz. dla minimum 12 osób;
c. zajęcia komputerowe dla osób po 50-tce - 12 spotkań po 5 godz. dla 10 osób, zakończone certyfikatem.
Mam nadzieję, że uda się sprawnie zrealizować i rozliczyć ww. zadania, z korzyścią dla naszej społeczności

Dodał: Sołtys dnia 2017-04-03 20:20:47

Wiosenne sprzątanie sołectwa zakończone sukcesem

Wczoraj posprzątaliśmy śmieci z terenu naszego sołectwa. Przy drogach, wzdłuż rowów zebraliśmy 3 pojemniki 1100 l śmieci z plastiku, metalu i papieru oraz blisko 1000 szklanych butelek.
Na zakończenie pracy przeprowadziliśmy mały konkurs związany z ekologią, każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal.
Dziękuję grupie około 20 dorosłych mieszkańców wraz z 12 dzieci za wspólną pracę.
Mam nadzieję, że do wielu osób dotrze świadomość, że wyrzucanie śmieci gdzie popadnie świadczy tylko o nich oraz o braku szacunku do innych mieszkańców...
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-02 14:32:48

Wiosenne sprzątanie sołectwa

W sobotę o 9.30 przy placu zabaw rozpoczynamy akcję wysprzątania śmieci w naszym sołectwie (tereny przy drogach polnych, tereny gminne, "wizytówki" naszej wsi). Rada Sołecka zaprasza wszystkich, którzy cenią sobie porządek.
Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi i młodzieżą, ponieważ akcja ma walory wychowawcze. Proszę zabrać rękawice (dla dzieci będą) - worki i pojemniki oraz transport odpadów zostaną zabezpieczone.
Na koniec spotkania przewidujemy mały konkurs ekologiczny z symbolicznymi nagrodami.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-29 20:41:50

Poszukiwane osoby do prac porządkowo-ogrodowych

Rada Sołecka Jankowic poszukuje osoby (osób) do prac związanych z koszeniem trawy i utrzymaniem porządku na gminnych terenach zielonych (boisko, plac zabaw, plac przy stawie). Proponujemy wynagrodzenie płatne przez Urząd Gminy w Oławie z naszego funduszu sołeckiego. Szczegóły do ustalenia z sołtysem lub Kazimierzem Pilchem. Czekamy na zgłoszenia do 2 kwietnia (sobota). Jeżeli nie będzie chętnych lub kandydat nie zostanie zaakceptowany przez Radę, będziemy szukać w pobliskich miejscowościach.
Rada Sołecka
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-28 16:22:46

Objazdowa zbiórka odpadów

UWAGA!!! Bezpłatnie można pozbyć się śmieci po okresie zimowym.
W poniedziałek 27 marca 2017 r. w naszej miejscowości odbędzie się objazdowa zbiórka poniżej wymienionych odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. z wózków dziecięcych), z samochodów osobowych, (BEZ OPON ZE SPRZĘTU ROLNICZEGO i TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNEGO DEMONTAŻU POJAZDÓW),
- tekstylia i odzież.
Wyżej wymienione odpady należy wystawić przed teren swojej posesji do godziny 7.00
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-21 20:11:20

Zmianowy system nauki w szkole

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat przyczyn konieczności nauki w systemie zmianowym w SP Marcinkowice, przedstawiamy kilka faktów:


1. poprzez zmianę obwodu nie można przesunąć, bez zgody rodziców, do innej szkoły dzieci już uczęszczające do SP (wszyscy aktualni uczniowie szkoły w Marcinkowicach mają prawo ją ukończyć). Groźba późnych godzin kończenia zajęć w kilku klasach to efekt działania artykułu 205, a nie utrzymania obwodu dla Jankowic i Lizawic,


2. opinia Kuratora ma wpływ na przyszłą rekrutację do szkoły. W przyszłym roku szkolnym 9 dzieci z Lizawic i Jankowic rozpocznie naukę w I klasie z 33 uczniami z Marcinkowic i Stanowic (łącznie 42 dzieci), dalej będą tworzyć 2 oddziały pierwszej klasy po 21 uczniów - czyli nie mają wpływu na zwiększenie liczby oddziałów ani na konieczność wprowadzenia drugiej zmiany - jak próbuje się wmówić niezorientowanym,


3. treści typu "W związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyłączeniu Jankowic i Lizawic do obwodu szkoły w Marcinkowicach, a tym samym zwiększeniu liczby oddziałów oraz konieczności wprowadzenia od września drugiej późnej zmiany" nie dosyć, że są nieprawdziwe, to jeszcze podgrzewają dodatkowo już i tak napiętą atmosferę wokół naszych miejscowości.


Nie dajmy się skłócić, rozmawiajmy konstruktywnie o przyszłości szkoły...

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-03-17 19:21:27

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Oława informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice i Marcinkowice.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 23 marca do 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Oława przy placu M.J. Piłsudskiego 28, w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu.
Dokumenty udostępnione będą również na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Oława.
Uwagi do projektu planu można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 5 maja 2017 r.

Warto będzie sprawdzić te dokumenty, mają one kluczowe znaczenie w zakresie możliwości zagospodarowania naszych nieruchomości.

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-03-16 22:45:33


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 dalej »