Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

Objazdowa zbiórka odpadów

UWAGA!!! Bezpłatnie można pozbyć się śmieci po okresie zimowym.
W poniedziałek 27 marca 2017 r. w naszej miejscowości odbędzie się objazdowa zbiórka poniżej wymienionych odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. z wózków dziecięcych), z samochodów osobowych, (BEZ OPON ZE SPRZĘTU ROLNICZEGO i TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNEGO DEMONTAŻU POJAZDÓW),
- tekstylia i odzież.
Wyżej wymienione odpady należy wystawić przed teren swojej posesji do godziny 7.00
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-21 20:11:20

Zmianowy system nauki w szkole

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat przyczyn konieczności nauki w systemie zmianowym w SP Marcinkowice, przedstawiamy kilka faktów:


1. poprzez zmianę obwodu nie można przesunąć, bez zgody rodziców, do innej szkoły dzieci już uczęszczające do SP (wszyscy aktualni uczniowie szkoły w Marcinkowicach mają prawo ją ukończyć). Groźba późnych godzin kończenia zajęć w kilku klasach to efekt działania artykułu 205, a nie utrzymania obwodu dla Jankowic i Lizawic,


2. opinia Kuratora ma wpływ na przyszłą rekrutację do szkoły. W przyszłym roku szkolnym 9 dzieci z Lizawic i Jankowic rozpocznie naukę w I klasie z 33 uczniami z Marcinkowic i Stanowic (łącznie 42 dzieci), dalej będą tworzyć 2 oddziały pierwszej klasy po 21 uczniów - czyli nie mają wpływu na zwiększenie liczby oddziałów ani na konieczność wprowadzenia drugiej zmiany - jak próbuje się wmówić niezorientowanym,


3. treści typu "W związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyłączeniu Jankowic i Lizawic do obwodu szkoły w Marcinkowicach, a tym samym zwiększeniu liczby oddziałów oraz konieczności wprowadzenia od września drugiej późnej zmiany" nie dosyć, że są nieprawdziwe, to jeszcze podgrzewają dodatkowo już i tak napiętą atmosferę wokół naszych miejscowości.


Nie dajmy się skłócić, rozmawiajmy konstruktywnie o przyszłości szkoły...

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-03-17 19:21:27

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Oława informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice i Marcinkowice.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 23 marca do 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Oława przy placu M.J. Piłsudskiego 28, w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu.
Dokumenty udostępnione będą również na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Oława.
Uwagi do projektu planu można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 5 maja 2017 r.

Warto będzie sprawdzić te dokumenty, mają one kluczowe znaczenie w zakresie możliwości zagospodarowania naszych nieruchomości.

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-03-16 22:45:33

Zaproszenie rodziców do SP w Oławie

Dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie, która ma funkcjonować od 01.09.2017r. w budynku Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie przy ul. Lwowskiej 10, zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców (z obwodu i poza nim) na spotkanie dotyczące organizacji i rekrutacji tej szkoły, które odbędzie się 20.03.2017r. o godz. 17.30 w auli placówki. Wszyscy rodzice będą mogli poznać bazę szkoły oraz planowane przez personel przedsięwzięcia mające na celu stworzenie przyszłym uczniom Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie warunków do rozwoju i wychowania.
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-15 19:14:28

I rata podatku od nieruchomości

Informuję, że podatek od nieruchomości, rolny oraz opłatę roczną za psa będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w środę (15.03.2017 r.) między 17.30 - 18.00.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-13 17:42:47

Ważne! Spotkanie z Kuratorem


W środę 8.03.2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej SP w Marcinkowicach odbędzie się spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Panem Romanem Kowalczykiem.
Mamy nadzieję, że uzyskamy jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy Gmina Oława postępuje zgodnie z prawem, wskazując dla dzieci z miejscowości innych niż Marcinkowice i Stanowice "Lotnisko" jako nową szkołę obecne Gimnazjum w Oławie?
Zgodnie z naszymi informacjami z Kuratorium i Ministerstwa Edukacji, przenosić dzieci można jedynie na zasadach art. 205 ustawy wprowadzającej nowe Prawo oświatowe, dzieci które rozpoczęły naukę w Marcinkowicach mają pełne prawo do ukończenia edukacji w tej szkole.
Oznaczać może to, że problem "przeludnienia" i zmianowości w nauczaniu nie zostanie rozwiązany, a WSZYSCY będziemy dążyć do rozbudowy szkoły by stworzyć jak najlepsze warunki nauki dla dzieci z WSZYSTKICH miejscowości aktualnego obwodu.
Warto więc wysłuchać Kuratora, mamy nadzieję, że to ostatecznie uspokoi złe emocje pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Nie możemy dać się skłócić, musimy dbać o dobre relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami z jednej Parafii.

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2017-03-07 17:18:53

UWAGA! Ptasia grypa!

UWAGA! Ptasia grypa!
Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed wirusem zjadliwej grypy ptaków. Jeżeli zostanie wykryty w naszej wsi przypadek tej choroby, wszystkie ptaki hodowlane zostaną zlikwidowane w promieniu 3-4 km. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie straty w tym przypadku poniesie np. hodowla w Lizawicach (tysiące indyków).
Służby weterynaryjne wspólnie z Policją będą sprawdzać czy drób nie porusza się po otwartym wybiegu. Mogą nakładać kary za nieprzestrzeganie zasad umieszczonych na naszej stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2017-02-24 21:17:44

Decyzje podatku od nieruchomości

W sobotę 18 lutego 2017 r. między 15.00 a 16.00 w świetlicy będą wydawane decyzje podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 Zapraszam
 Grzegorz Kotulla - sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-02-15 16:48:00

Zebranie Wiejskie w sprawie szkoły

W dniu 7 lutego 2017 r. (wtorek), o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie szkoły podstawowej w Marcinkowicach.
Jedynym tematem Zebrania będzie przedstawienie mieszkańcom planów Gminy Oława związanych z wprowadzeniem reformy oświaty.
Bardzo realna jest możliwość zmiany obwodu szkolnego ze szkoły podstawowej w Marcinkowicach do szkoły podstawowej w Oławie.
Zapraszam wszystkich serdecznie.
Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-01-27 20:58:26

Planowane zmiany w przepisach dotyczących szkół

We wtorek 24 stycznia 2017 r. o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy Oława odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Oława. Tematem posiedzenia będzie:
Nowa ustawa o systemie oświaty. Zmiany obwodów szkół. Sytuacja bieżąca w szkołach.
Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy przyszłości naszych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Marcinkowicach. Istnieje zagrożenie, że rejon szkolny dla Jankowic zostanie zmieniony na Oławę.
Warto pójść do Urzędu Gminy, wysłuchać propozycji zmian i przedstawić swoje argumenty. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji czy też podczas sesji Rady Gminy.
Dodał: Sołtys dnia 2017-01-21 16:33:28


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »