Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

II rata podatku od nieruchomości

Informuję, że podatek od nieruchomości będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w poniedziałek (15.05.2017 r.) między 17.30 - 18.00.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-05-12 07:46:49

Polskie barwy narodowe

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej konstytucję na świecie.

Natomiast Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) ma stosunkowo krótką tradycję, bowiem sięga 2004 roku. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Jak co roku zachęcam do wyeksponowania flag narodowych przynajmniej w najbliższych dniach.

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-05-01 10:24:39

Święta Wielkanocne 2017

Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, rodzinnej atmosferze, z chwilami zadumy i przy znośnej pogodzie mieszkańcom Jankowic oraz miejscowości sąsiadujących z sołectwem życzą:
Rada Sołecka i Sołtys
Wesołego Alleluja!
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-15 16:21:01

VIII Zjazd Jankowiczan

We wtorek 11.04.2017 r. o godz. 18.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie wyjazdu do Jankowic w gminie Chłopice na VIII Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan.

Już zorganizowano przejazd autokarem oraz nocleg w Przemyślu. Odpłatność uczestnika to 50 zł.

Zaraz po spotkaniu odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Nasze Jankowice".
Serdecznie zapraszam
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-10 06:28:31

3 wnioski o wartości 65 tys. zł zaakceptowane

Od 1 września 2016 r. w Jankowicach zawiązano Stowarzyszenie "Nasze Jankowice". 25 założycieli Stowarzyszenia jako podstawowy cel statutowy określiło poprawę warunków życia w Jankowicach.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia jest mi niezmiernie miło powiadomić wszystkich mieszkańców, że pozytywnie zostały rozpatrzone 3 nasze wnioski:
1. na budowę siłowni plenerowej składającej się z 10 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu (na terenie naszego boiska) - dofinansowanie około 25.000 zł;
2. na budowę na terenie boiska dwóch altan biesiadnych, każda po 32 m2 - dofinansowanie około 25.000 zł;
3. na przeprowadzenie zajęć w świetlicy dla mieszkańców Jankowic i Lizawic - dofinansowanie 15.000 zł:
a. zajęcia z robotyki dla dzieci (12 spotkań dla dwóch grup po 12 osób);
b. zajęcia fitness, gimnastyka ogólnorozwojowa, itp. - 30 spotkań po 2 godz. dla minimum 12 osób;
c. zajęcia komputerowe dla osób po 50-tce - 12 spotkań po 5 godz. dla 10 osób, zakończone certyfikatem.
Mam nadzieję, że uda się sprawnie zrealizować i rozliczyć ww. zadania, z korzyścią dla naszej społeczności

Dodał: Sołtys dnia 2017-04-03 20:20:47

Wiosenne sprzątanie sołectwa zakończone sukcesem

Wczoraj posprzątaliśmy śmieci z terenu naszego sołectwa. Przy drogach, wzdłuż rowów zebraliśmy 3 pojemniki 1100 l śmieci z plastiku, metalu i papieru oraz blisko 1000 szklanych butelek.
Na zakończenie pracy przeprowadziliśmy mały konkurs związany z ekologią, każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal.
Dziękuję grupie około 20 dorosłych mieszkańców wraz z 12 dzieci za wspólną pracę.
Mam nadzieję, że do wielu osób dotrze świadomość, że wyrzucanie śmieci gdzie popadnie świadczy tylko o nich oraz o braku szacunku do innych mieszkańców...
Dodał: Sołtys dnia 2017-04-02 14:32:48

Wiosenne sprzątanie sołectwa

W sobotę o 9.30 przy placu zabaw rozpoczynamy akcję wysprzątania śmieci w naszym sołectwie (tereny przy drogach polnych, tereny gminne, "wizytówki" naszej wsi). Rada Sołecka zaprasza wszystkich, którzy cenią sobie porządek.
Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi i młodzieżą, ponieważ akcja ma walory wychowawcze. Proszę zabrać rękawice (dla dzieci będą) - worki i pojemniki oraz transport odpadów zostaną zabezpieczone.
Na koniec spotkania przewidujemy mały konkurs ekologiczny z symbolicznymi nagrodami.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-29 20:41:50

Poszukiwane osoby do prac porządkowo-ogrodowych

Rada Sołecka Jankowic poszukuje osoby (osób) do prac związanych z koszeniem trawy i utrzymaniem porządku na gminnych terenach zielonych (boisko, plac zabaw, plac przy stawie). Proponujemy wynagrodzenie płatne przez Urząd Gminy w Oławie z naszego funduszu sołeckiego. Szczegóły do ustalenia z sołtysem lub Kazimierzem Pilchem. Czekamy na zgłoszenia do 2 kwietnia (sobota). Jeżeli nie będzie chętnych lub kandydat nie zostanie zaakceptowany przez Radę, będziemy szukać w pobliskich miejscowościach.
Rada Sołecka
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-28 16:22:46

Objazdowa zbiórka odpadów

UWAGA!!! Bezpłatnie można pozbyć się śmieci po okresie zimowym.
W poniedziałek 27 marca 2017 r. w naszej miejscowości odbędzie się objazdowa zbiórka poniżej wymienionych odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. z wózków dziecięcych), z samochodów osobowych, (BEZ OPON ZE SPRZĘTU ROLNICZEGO i TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNEGO DEMONTAŻU POJAZDÓW),
- tekstylia i odzież.
Wyżej wymienione odpady należy wystawić przed teren swojej posesji do godziny 7.00
Dodał: Sołtys dnia 2017-03-21 20:11:20

Zmianowy system nauki w szkole

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat przyczyn konieczności nauki w systemie zmianowym w SP Marcinkowice, przedstawiamy kilka faktów:


1. poprzez zmianę obwodu nie można przesunąć, bez zgody rodziców, do innej szkoły dzieci już uczęszczające do SP (wszyscy aktualni uczniowie szkoły w Marcinkowicach mają prawo ją ukończyć). Groźba późnych godzin kończenia zajęć w kilku klasach to efekt działania artykułu 205, a nie utrzymania obwodu dla Jankowic i Lizawic,


2. opinia Kuratora ma wpływ na przyszłą rekrutację do szkoły. W przyszłym roku szkolnym 9 dzieci z Lizawic i Jankowic rozpocznie naukę w I klasie z 33 uczniami z Marcinkowic i Stanowic (łącznie 42 dzieci), dalej będą tworzyć 2 oddziały pierwszej klasy po 21 uczniów - czyli nie mają wpływu na zwiększenie liczby oddziałów ani na konieczność wprowadzenia drugiej zmiany - jak próbuje się wmówić niezorientowanym,


3. treści typu "W związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyłączeniu Jankowic i Lizawic do obwodu szkoły w Marcinkowicach, a tym samym zwiększeniu liczby oddziałów oraz konieczności wprowadzenia od września drugiej późnej zmiany" nie dosyć, że są nieprawdziwe, to jeszcze podgrzewają dodatkowo już i tak napiętą atmosferę wokół naszych miejscowości.


Nie dajmy się skłócić, rozmawiajmy konstruktywnie o przyszłości szkoły...

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2017-03-17 19:21:27


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »