Kto online?
Shoutbox
stokrotka

Panie sołtysie czy pan zna panią Anię na tyle ,żeby promować.

Dodane dnia, 2019-02-10 18:07
AndrzejGolota

Kuba, ja nie jestem sołtysem. Nie mnie powinieneś rozliczać bo nie ja biorę pieniądze za tą funkcje, nie ja otrzymuję ok 25 tys rocznie na rozwój wsi i nie ja kandyduje na sołtysa. Swoje opinie wygłaszam pod pseudonimem ponieważ nie chce być wytykanym palcami za odmienne poglądy. Promowanie Pani Anny na nowego sołtysa przez obecnego na oficjalnej stronie Jankowic jest co najmniej nie na miejscu.

Dodane dnia, 2019-02-10 11:47
Kuba

Do " Andrzej Gołota" Skoro masz takie przemyślenia to pewnie sam zrobiłeś masę dobrego dla wsi... Możesz się pochwalić co to takiego?! Czy może tylko siedzisz i krytykujesz . Może masz innego chętnego kandydata? No i co cię powstrzymuje żeby wygłaszać opinie pod własnym nazwiskiem... Pozdrawiam Jakub Gorzkowski

Dodane dnia, 2019-02-09 20:36
AndrzejGolota

(częć druga) aby trzymać rękę na pulsie ? Widać tu jakieś drugie dno ...

Dodane dnia, 2019-02-08 19:34
AndrzejGolota

Witam. Jestem mieszkańcem Jankowic od wielu lat. Obserwuję rozwój naszej wsi - a raczej jego brak. Uważam, że sołtys nie pełni swojej funkcji prawidłowo. A teraz dodaje post promujący jedną z kandydatek - Panią Anie Matuszek. Czy to będzie marionetka obecnego sołtysa? Czym ta pani się wyróżnia od innych kandydatów, że została tak ładnie wypromowana ? Może tym, że ja oraz wiele osób jej nie zna ? Cóż ona może wiedzieć o problemach Jankowic? A może Pan Sołtys chce mieć swojego człowieka aby trzyma

Dodane dnia, 2019-02-08 19:32
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25

Uwaga – zmiana konta Gminy Oława

Gmina Oława z dniem 9 marca 2018 r. zmieniła rachunek bankowy!

Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości posiadają wadliwy numer rachunku bankowego, aktualny numer to:
82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA.

W najbliższym czasie ustalę sprawę opłat za wodę i ścieki oraz za odpady komunalne i uzyskane informacje przekażę na stronie www oraz FB.

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2018-03-13 00:00:46

Robotyka po feriach


Już od
najbliższej soboty rusza kolejna edycja zajęć z robotyki. Poniżej podajemy harmonogram zajęć:

grupa starsza (roczniki 2006-2008):
03.02.
2018
17.02
.2018
03.03.2018
17.03.2018
07.04.2018
grupa młodsza (roczniki 2009-2011):
10.02.2018
24.02.2018
10.03.2018
24.03.2018
14.04.2018
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-11.00 w świetlicy w Jankowicach. Serdecznie zapraszamy!

Dodał: Sołtys dnia 2018-01-30 21:53:51

Wymiana pieców w Gminie Oława


Wójt Gminy Oława informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Oława. Wnioski dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i/lub wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii można składać od dnia 19 stycznia 2018 r. (od godz. 8:00) do 28.02.2018 r. (do godz.15:30). Wnioski należy składać w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie.
Przy składaniu wniosków obowiązuje sformalizowany wzór, którego wersja elektroniczna dostępna jest w zakładce aktualności na stronach Urzędu Gminy Oława (http://www.gminaolawa.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaolawa.pl). Papierowa forma wniosku dostępna będzie w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie oraz w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława, ul. Św. Rocha 3 w Oławie, w pok. nr 18.
Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Oława z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych w danym naborze na realizacje zadania. Przy wnioskach złożonych tego samego dnia decydować będzie godzina wpływu wniosku. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Regulamin na stronie Biuletynu Inforamcji Publicznej:kliknij tutaj

Dodał: Sołtys dnia 2018-01-21 20:17:59

Nowe zasady gospodarowania odpadami

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W Gminie Oława od 1.01.2018 r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów:
I. Pojemniki powinny mieć odpowiedni kolor i być opisane, opisu pojemników mieszkańcy dokonują we własnym zakresie.
Pojemniki w odpowiednich kolorach będziemy musieli posiadać od lipca 2023 roku.
Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie jedynie z pojemników oznaczonych napisem o rodzaju zbieranego odpadu:
1) pojemnik koloru zielonego, napis „SZKŁO”- selektywnie zbierane szkło opakowaniowe - raz na kwartał,
2) pojemnik koloru brązowego, napis „BIO” - selektywnie zbierane odpady zielone i inne ulegające biodegradacji - okres letni co tydzień, okres zimowy co dwa tygodnie,
3) pojemnik koloru niebieskiego, napis „PAPIER”- selektywnie zbierane: papier i tektura - raz w miesiącu,
4) worki dostarczane przez Gminę lub pojemnik koloru żółtego, napis „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie,
5) pojemnik koloru szarego, napis „POZOSTAŁOŚCI z SORTOWANIA” – odpady inne niż wymienione w pkt 1-4 - co dwa tygodnie.


Osoby, które nie segregują odpadów:
1) pojemnik koloru czarnego, napis „ZMIESZANE”- zmieszane odpady komunalne - co dwa tygodnie.

Harmonogram odbioru odpadów do pobrania na stronie http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22231.html


Nie można do pojemników wyrzucać np. zużytej odzieży, butów, styropianu, papy, rozpuszczalniki, kwasów, farb, lakierów, opakowań po chemikaliach. Możemy te odpady bezpłatnie oddać w PSZOKu w Godzikowicach.

Szczegóły na stronie http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22225.html


Więcej informacji w powyższych sprawach można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod nr 713132555


Dodał: Sołtys dnia 2018-01-20 17:17:03

Boże Narodzenie 2018


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy mieszkańcom Jankowic i naszym sąsiadom z Marcinkowic, Lizawic, Sobociska, Groblic, Zębic: zdrowia, wzajemnego zrozumienia i szacunku, spokoju i spełnienia marzeń.
Rada Sołecka i Sołtys  

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-23 14:10:52

Mikołajkowe Lizawice

W ostatnią sobotę nasze dzieci były gośćmi podczas imprezki Mikołajkowej. Było głosno, zabawnie, kolorowo, słodko i .... pizzowo
Dziękujemy LIZAWICE !!!!!

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-05 21:34:07

Pierwsze zajęcia z robotyki

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia z robotyki dla dzieci z Jankowic i Lizawic. W związku z tym, że 1 godz. dla grupy dzieci zbyt szybko minęła, następne spotkania to 2 godz. dla jednej z grup:
- 9.12.2017r. od 9.00 grupa dzieci starszych, tj. roczniki
2006-2008,
- 16.12.2017r. od 9.00 grupa dzieci młodszych, tj. roczniki
2009-2011.
Środki finansowe na zajęcia Stowarzyszenie Nasze Jankowice otrzymało od Lokalnej Grupy Działania Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na zadanie: "W drodze do integracji. Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców wsi Jankowice i Lizawice"
Zarząd Stowarzyszenia Nasze Jankowice.
Dodał: Sołtys dnia 2017-12-02 19:06:32

Relacja ze spotkania Seniorów

Spotkanie Jankowickich Seniorów 60+ już za nami. W ubiegły czwartek w naszej świetlicy Seniorzy wspominali ludzi i miejsca sprzed lat. Pomocne we wzbudzeniu wszpomnień okazały się fotografie, zarówno sprzed wielu jak i kilku lat, wyświetlane na ekranie dzięki komputerowi i urządzeniu wielofunkcyjnemu (skaner, kopiarka, drukarka), zdobytym w ramach projektu zDolny Śląsk Lokalnie, z mikrodotacji pochodzącej z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Było wiele rozmów, śpiewy, a nawet tańce
Otrzymaliśmy do skanowania wiele ciekawych fotografii, będą prezentowane podczas kolejnych okazji.
Obsługę gastronomiczną zapewniła nasza "Karczma u Michelle". Jedzenie było pyszne, jak zwykle. Dziękujemy Michelle i Edwardowi! Dodatkowo krótki popis wokalny dały Alicja Jany i Mia Ćwirko-Nasierowska, które z powodu awarii nagłosnienia acapella wykonały kilka utworów, zasługując na uznanie publiczności.
Wielkie podziękowania dla Pań za domowe wypieki, a dla Kasi i Doroty za udzielone wsparcie organizacyjne.
Rada Sołecka i Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Jankowice".

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-02 18:57:43

Odbiór odpadów w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Oława zostaje wprowadzony nowy sposób segregowania odpadów.


Nie zmienia się nic dla osób, które nie segregują odpadów - nadal muszą mieć pojemnik z napisem: "ZMIESZANE".


Osoby segregujące odpady, powinny mieć następujące pojemniki:
"SZKŁO" - opakowania szklane (butelki, słoiki, itp.)
"BIO" - odpady biodegradowalne,
"PAPIER" - papier, tektura,
"POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA" - odpady niepasujące do żadnej z wcześniej wymienionych frakcji.
Dodatkowo Gmina wyposaży mieszkańców w worki na metale, tworzywa sztuczne, opakowania kartonowe po sokach.

W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z Regulaminem utrzymania porządku, lub skontaktować się z referatem gospodarki komunalnej tel. 713132555


Dodał: Sołtys dnia 2017-11-28 21:53:05

Spotkanie Seniorów 60+

W czwartek 30.11.2017 r. o godz. 17.30 w naszej świetlicy rozpocznie się spotkanie Seniorów 60+. Łącznie potwierdziło przybycie 42 zaproszonych seniorów. Przewidujemy niewielki poczęstunek a następnie rozmowy o przeszłości, teraźniejszości oraz planach dla wsi.
Prosimy o zabranie starych fotografii z życia wsi, aby obudzić wspomnienia.
Dodatkowobędziemy prezentować fotografie z ważnych wydarzeń dla naszej miejscowości, wykorzystując sprzęt Stowarzyszenia "Nasze Jankowice" zdobyty w ramach projektu zDolny Śląsk Lokalnie, z mikrodotacji pochodzącej z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Rada Sołecka i Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Jankowice".

Dodał: Sołtys dnia 2017-11-23 21:09:59


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 dalej »