Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

I rata podatku

Informuję, że podatek od nieruchomości będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w czwartek (15.03.2018 r.) między 18.00 - 18.30.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot. 

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2018-03-13 00:03:17

Uwaga – zmiana konta Gminy Oława

Gmina Oława z dniem 9 marca 2018 r. zmieniła rachunek bankowy!

Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości posiadają wadliwy numer rachunku bankowego, aktualny numer to:
82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA.

W najbliższym czasie ustalę sprawę opłat za wodę i ścieki oraz za odpady komunalne i uzyskane informacje przekażę na stronie www oraz FB.

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2018-03-13 00:00:46

Robotyka po feriach


Już od
najbliższej soboty rusza kolejna edycja zajęć z robotyki. Poniżej podajemy harmonogram zajęć:

grupa starsza (roczniki 2006-2008):
03.02.
2018
17.02
.2018
03.03.2018
17.03.2018
07.04.2018
grupa młodsza (roczniki 2009-2011):
10.02.2018
24.02.2018
10.03.2018
24.03.2018
14.04.2018
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-11.00 w świetlicy w Jankowicach. Serdecznie zapraszamy!

Dodał: Sołtys dnia 2018-01-30 21:53:51

Wymiana pieców w Gminie Oława


Wójt Gminy Oława informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Oława. Wnioski dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i/lub wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii można składać od dnia 19 stycznia 2018 r. (od godz. 8:00) do 28.02.2018 r. (do godz.15:30). Wnioski należy składać w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie.
Przy składaniu wniosków obowiązuje sformalizowany wzór, którego wersja elektroniczna dostępna jest w zakładce aktualności na stronach Urzędu Gminy Oława (http://www.gminaolawa.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaolawa.pl). Papierowa forma wniosku dostępna będzie w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie oraz w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława, ul. Św. Rocha 3 w Oławie, w pok. nr 18.
Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Oława z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych w danym naborze na realizacje zadania. Przy wnioskach złożonych tego samego dnia decydować będzie godzina wpływu wniosku. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Regulamin na stronie Biuletynu Inforamcji Publicznej:kliknij tutaj

Dodał: Sołtys dnia 2018-01-21 20:17:59

Nowe zasady gospodarowania odpadami

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W Gminie Oława od 1.01.2018 r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów:
I. Pojemniki powinny mieć odpowiedni kolor i być opisane, opisu pojemników mieszkańcy dokonują we własnym zakresie.
Pojemniki w odpowiednich kolorach będziemy musieli posiadać od lipca 2023 roku.
Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie jedynie z pojemników oznaczonych napisem o rodzaju zbieranego odpadu:
1) pojemnik koloru zielonego, napis „SZKŁO”- selektywnie zbierane szkło opakowaniowe - raz na kwartał,
2) pojemnik koloru brązowego, napis „BIO” - selektywnie zbierane odpady zielone i inne ulegające biodegradacji - okres letni co tydzień, okres zimowy co dwa tygodnie,
3) pojemnik koloru niebieskiego, napis „PAPIER”- selektywnie zbierane: papier i tektura - raz w miesiącu,
4) worki dostarczane przez Gminę lub pojemnik koloru żółtego, napis „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie,
5) pojemnik koloru szarego, napis „POZOSTAŁOŚCI z SORTOWANIA” – odpady inne niż wymienione w pkt 1-4 - co dwa tygodnie.


Osoby, które nie segregują odpadów:
1) pojemnik koloru czarnego, napis „ZMIESZANE”- zmieszane odpady komunalne - co dwa tygodnie.

Harmonogram odbioru odpadów do pobrania na stronie http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22231.html


Nie można do pojemników wyrzucać np. zużytej odzieży, butów, styropianu, papy, rozpuszczalniki, kwasów, farb, lakierów, opakowań po chemikaliach. Możemy te odpady bezpłatnie oddać w PSZOKu w Godzikowicach.

Szczegóły na stronie http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22225.html


Więcej informacji w powyższych sprawach można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod nr 713132555


Dodał: Sołtys dnia 2018-01-20 17:17:03

Boże Narodzenie 2018


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy mieszkańcom Jankowic i naszym sąsiadom z Marcinkowic, Lizawic, Sobociska, Groblic, Zębic: zdrowia, wzajemnego zrozumienia i szacunku, spokoju i spełnienia marzeń.
Rada Sołecka i Sołtys  

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-23 14:10:52

Mikołajkowe Lizawice

W ostatnią sobotę nasze dzieci były gośćmi podczas imprezki Mikołajkowej. Było głosno, zabawnie, kolorowo, słodko i .... pizzowo
Dziękujemy LIZAWICE !!!!!

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-05 21:34:07

Pierwsze zajęcia z robotyki

Dziś odbyły się pierwsze zajęcia z robotyki dla dzieci z Jankowic i Lizawic. W związku z tym, że 1 godz. dla grupy dzieci zbyt szybko minęła, następne spotkania to 2 godz. dla jednej z grup:
- 9.12.2017r. od 9.00 grupa dzieci starszych, tj. roczniki
2006-2008,
- 16.12.2017r. od 9.00 grupa dzieci młodszych, tj. roczniki
2009-2011.
Środki finansowe na zajęcia Stowarzyszenie Nasze Jankowice otrzymało od Lokalnej Grupy Działania Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na zadanie: "W drodze do integracji. Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców wsi Jankowice i Lizawice"
Zarząd Stowarzyszenia Nasze Jankowice.
Dodał: Sołtys dnia 2017-12-02 19:06:32

Relacja ze spotkania Seniorów

Spotkanie Jankowickich Seniorów 60+ już za nami. W ubiegły czwartek w naszej świetlicy Seniorzy wspominali ludzi i miejsca sprzed lat. Pomocne we wzbudzeniu wszpomnień okazały się fotografie, zarówno sprzed wielu jak i kilku lat, wyświetlane na ekranie dzięki komputerowi i urządzeniu wielofunkcyjnemu (skaner, kopiarka, drukarka), zdobytym w ramach projektu zDolny Śląsk Lokalnie, z mikrodotacji pochodzącej z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Było wiele rozmów, śpiewy, a nawet tańce
Otrzymaliśmy do skanowania wiele ciekawych fotografii, będą prezentowane podczas kolejnych okazji.
Obsługę gastronomiczną zapewniła nasza "Karczma u Michelle". Jedzenie było pyszne, jak zwykle. Dziękujemy Michelle i Edwardowi! Dodatkowo krótki popis wokalny dały Alicja Jany i Mia Ćwirko-Nasierowska, które z powodu awarii nagłosnienia acapella wykonały kilka utworów, zasługując na uznanie publiczności.
Wielkie podziękowania dla Pań za domowe wypieki, a dla Kasi i Doroty za udzielone wsparcie organizacyjne.
Rada Sołecka i Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Jankowice".

Dodał: Sołtys dnia 2017-12-02 18:57:43

Odbiór odpadów w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Oława zostaje wprowadzony nowy sposób segregowania odpadów.


Nie zmienia się nic dla osób, które nie segregują odpadów - nadal muszą mieć pojemnik z napisem: "ZMIESZANE".


Osoby segregujące odpady, powinny mieć następujące pojemniki:
"SZKŁO" - opakowania szklane (butelki, słoiki, itp.)
"BIO" - odpady biodegradowalne,
"PAPIER" - papier, tektura,
"POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA" - odpady niepasujące do żadnej z wcześniej wymienionych frakcji.
Dodatkowo Gmina wyposaży mieszkańców w worki na metale, tworzywa sztuczne, opakowania kartonowe po sokach.

W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z Regulaminem utrzymania porządku, lub skontaktować się z referatem gospodarki komunalnej tel. 713132555


Dodał: Sołtys dnia 2017-11-28 21:53:05


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »