Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

III rata podatku

Informuję, że podatek od nieruchomości oraz rolny będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w poniedziałek - 16.09.2013 r. - między 18.00 - 19.00.

Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2013-09-10 21:00:00

Plakat


Dodał: Piotrek dnia 2013-09-04 13:47:55

Zebranie Wiejskie

W dniu 6 września 2013 r. (piątek), o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.
Jeżeli nie będzie wymaganych 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zgodnie ze Statutem Sołectwa Zebranie Wiejskie rozpocznie się o godz. 18.30.

Tematy, które będą poruszane to między innymi:

  • zaplanowanie Funduszu Sołeckiego na 2014 rok,
  • informacja o wynikach zbiórki wstępnych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, z działalnością między innymi o charakterze spółki wodnej,
  • informacja przedstawiciela Rady Cmentarza,
  • inne, zgłoszone przez mieszkańców.  
Zapraszam wszystkich serdecznie.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2013-08-30 00:55:41

Dożynki Parafialne w naszej wsi


Dodał: Sołtys dnia 2013-08-20 21:51:25

Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Oława, za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty, udziela pomocy socjalnej uczniom zamieszkałym na swoim terenie w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”, a także refunduje część wydatków poniesionych na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2013/2014.
Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.gminaolawa.pl/index.php/aktualnosci,452
Dodał: Sołtys dnia 2013-08-20 21:39:54

Dożynki Parafialne w Jankowicach

W dniu 31 sierpnia 2013 r. w Jankowicach, na terenie boiska przy ul. Sportowej odbędą się Dożynki Parafii Św. Marcina. Komitet Organizacyjny zwraca się do mieszkańców Jankowic z prośbą w następujących sprawach:
- przygotowanie domowych wypieków i dostarczenie na boisko w dniu uroczystości,
- przygotowanie i dostarczenie sołtysowi w dniach 26 i 27 sierpnia po godz. 17.00 drobnych upominków (fantów) do wręczenia wszystkim, którzy wykupią "cegiełkę" przeznaczoną na cele Parafii Św. Marcina,
- zgłoszenie Panu Rzeczkowskiemu lub sołtysowi zabytkowych sprzętów domowych i rolniczych na wystawę podczas dożynek.
Pamiętajmy również zadbać o porządki przed naszymi domami, na drogach i chodnikach.
Dodał: Sołtys dnia 2013-08-08 22:56:41

Fundusz Sołecki 2014

W 2014 r. Fundusz Sołecki dla Jankowic wynosi 15.347,- zł. Pieniądze z Funduszu można przeznaczyć na cele, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju Gminy.
Proszę wszystkich mieszkańców Jankowic o propozycje zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2014 r.
Pomysły należy przekazywać Radzie Sołeckiej, można również skorzystać z zakładki "Kontakt" na naszej stronie www.jankowice.eu albo wysłać wiadomość na adres soltys@jankowice.eu
Propozycje będziemy zbierać do 5 września 2013 r., po tym terminie odbędzie się Zebranie Wiejskie.
Dodał: Sołtys dnia 2013-08-08 22:54:25

Dożynki gminne Chwalibożyce 2013


Dodał: Piotrek dnia 2013-08-05 17:40:40

Plakat


Dodał: Piotrek dnia 2013-08-01 12:35:34

Prace na cmentarzu

Na naszym cmentarzu trwają prace przy utwardzeniu głównych alejek. Zostały położone krawężniki, teraz będzie układana kostka.
Zwracamy się o pomoc przy transporcie i rozłożeniu materiału na terenie cmentarza (17 palet kostki oraz podsypka).
Wszystkich jankowiczan zapraszamy w sobotę 20.07.2013 r. o godz. 8.00 przed bramę cmentarza. Liczymy na życzliwy odzew.
Rada Cmentarza 
Dodał: Sołtys dnia 2013-07-17 17:09:30


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dalej »