Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

Bezpłatnie usuń azbest


Właściciele nieruchomości na których znajduje się azbest w postaci np. płyt eternitowych, mogą uzyskać pomoc w postaci bezpłatnego demontażu i utylizacji wyrobów z azbestu.
Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, aby w następnym roku Gmina sfinansowała demontaż i utylizację np. eternitu.
Szczegółowe informacje można poczytać TUTAJ oraz uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 71 3812232.
Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2014-11-19 19:14:54

Podziękowania od Jacka Łągiewczyka


Dodał: Sołtys dnia 2014-11-18 17:59:03

Rzetelny, pomocny, skuteczny i sprawdzony w działaniu


Dokonałem wyboru,
swój głos oddam na Jacka Łągiewczyka

Przez 4 lata poznałem Jacka jako niezwykle zaangażowanego, wytrwałego i skutecznego w działaniu społecznika. To on wprowadzał mnie w tajniki pracy sołtysa, pomógł nam w wygraniu placu zabaw, pomagał podczas urządzania boiska, organizacji dożynek w Jankowicach, zorganizował Dzień Seniora dla Lizawic i Jankowic.
Mieszkańcy Jankowic znają Jacka dłużej, nie słyszałem o nim nigdy niepochlebnej opinii.
Jestem pewien, że Jacek Łągiewczyk będzie godnie reprezentował nasz okręg wyborczy w Gminie, dzięki jego staraniom w naszych miejscowościach życie będzie stawało się lepsze.

Pozwalam sobie prosić wszystkich mieszkańców: zaufajcie Jackowi i oddajcie na niego swój głos 16 listopada 2014 r.

Sołtys Jankowic

Grzegorz Kotulla
Dodał: Sołtys dnia 2014-11-09 16:46:36

Spotkanie wyborców z kandydatami w Marcinkowicach

KW SLD Lewica Razem, KWW Komitet Mieszkańców Ziemi Oławskiej 2014 oraz KW Prawo i Sprawiedliwość serdecznie zapraszają mieszkańców Marcinkowic, Lizawic, Zakrzowa i Jankowic na spotkanie wyborcze z kandydatami na radnych Gminy Oława, radnych do Powiatu Oławskiego oraz kandydatami na Wójta Gminy Oława, które odbędzie się w dniu 14.11.2014 o godz.17.00 w Lokalu Grota Smaków ul.Piastowska 26 w Marcinkowicach.
 Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
ORGANIZATORZY
Dodał: Sołtys dnia 2014-11-09 16:28:24

Józef Hołyński - kandydat do Rady Powiatu


Dodał: Piotrek dnia 2014-11-08 11:17:19

Święto niepodległości

We wtorek 11-go listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę - po 123 latach rozbiorów.

Powinniśmy uczcić ten dzień eksponując nasze flagi narodowe. Gorąco zachęcam do działania,  zwłaszcza młodzież....
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2014-11-08 10:55:56

IV rata podatku

Informuję, że podatek od nieruchomości i rolny będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w czwartek 13.11.2014 r. między 18.00 - 18.30.


Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2014-11-08 10:39:43

Dzień Świętego Marcina w Marcinkowicach

Gmina Oława oraz Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach zapraszają do wzięcia udziału w corocznym biegu ulicami Marcinkowic z okazji Dnia patrona miejscowości św. Marcina oraz Dnia Niepodległości. Zgłoszenia do biegu przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach, tel.71/30-28-693. Po biegu w hali sportowej zaprezentowany zostanie program artystyczny, w którym m.in. zobaczymy uczniów SP Marcinkowice, a o 18.00 odbędzie się koncert Aleksieja Susłowa, wirtuoza akordeonu wraz z zespołem Harmonia.
Dodał: Sołtys dnia 2014-11-08 10:28:12

Spotkanie wyborców z kandydatami w Jankowicach


6 listopada 2014 r. (czwartek) o 18.00 w świetlicy w Jankowicach odbędzie się spotkanie kandydatów na:
  • Wójta Gminy Oława
  • Radnego Gminy Oława z okręgu nr 5

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje: Jankowice, Lizawice, Marcinkowice - ulice: Krucza, Orla, Jastrzębia, Sowia, Sokola, Jankowicka, Cicha, Spokojna, Polna, Sportowa, Św. Marcina, Jarzębinowa, Malinowa, Wiśniowa, Spacerowa, Słowiańska.


Zapraszam do udziału w spotkaniu mieszkańców z naszego okręgu zainteresowanych losem Gminy.


Sołtys Jankowic

Dodał: Sołtys dnia 2014-10-29 18:50:21

Ewa Reszka - kandydat na Wójta Gminy Oława

Chciałabym być wójtem wszystkich mieszkańców, i tych " z urodzenia" i tych ze świadomego wyboru, kończąc tym samym sztuczne podziały, które nie służą wspólnemu dobru, jakim jest miejsce wspólnego zamieszkania.  Sprawdziłam się już w biznesie i wzorem demokracji zachodnich, chcę nabytą wiedzę i umiejętności  wykorzystać dla wspólnego pożytku. Gmina Oława nie rozwija się tak  dynamicznie jak gminy sąsiednie, a pod względem wykorzystania środków z UE do tego celu plasuje się na szarym końcu w całym Województwie Dolnośląskim.

Obecna władza tego stanu rzeczy nie zmieni - rządzi gminą ponad 16 lat ( 4 kadencje) .  Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy do postawienia na ludzi kompetentnych, którzy sprawdzili się w biznesie lub nauce. Gmina jest szczególnym przypadkiem "przedsiębiorstwa"- jej główni interesariusze są równocześnie jej beneficjentami, klientami - i właścicielami.  Prawdziwą władzą w Gminie powinni być jej mieszkańcy, reprezentowani przez Radę Gminy, a wójt ma być sprawnym administratorem i reprezentantem Gminy w kontaktach  zewnętrznych.   Do rządzenia Gmina potrzeba wizji i planu, gdzie chcemy być za następne 4 lata oraz umiejętności i wiedzy jak ten cel osiągnąć.
Szczegółowy program  jest na naszej stronie internetowej, tutaj chciałabym  przedstawić najważniejsze jego punkty. Mogę ten program  podzielić  ze względu na horyzont czasowy na trzy części:
- krótki- wprowadzenie  bezpłatnego wi-fi  dla wszystkich mieszkańców,  jako sposób na ułatwienie komunikacji w celach biznesowych i prywatnych oraz usunięcie wszystkich niesprawności administracyjnych,  jak bardziej konkurencyjne stawki podatkowe dla firm,  preferencyjne stawki za wywóz odpadów dla rodzin, wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza teren zabudowy mieszkaniowej, realna pomoc dla różnych inicjatyw obywatelskich czy inwestycje w kulturę i oświatę
  - długi - tutaj najpilniejszą potrzebą wszystkich mieszkańców jest budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz uchwalenie kompleksowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy w miejsce "protez" obejmujących jedynie cząstki obszaru Gminy;
-  bardzo długi - Gmina musi wypracować sobie swoją markę, która stanie się jej znakiem rozpoznawczym, dumą i spoiwem społecznym jej mieszkańców - jest to proces nieunikniony w globalizującym się świecie. Marka  określa wartość.
 Szczególną uwagę chciałabym poświęcić  działaniom proekologicznym, jak  likwidacja dzikich składowisk śmieci na terenie Gminy, wprowadzenie powszechnego programu fotowoltaiki prosumenckiej  w miejsce  planów obecnej władzy budowy wiatraków energetycznych. Wiatraki przynoszą korzyść tylko ich właścicielom, dla otoczenia są uciążliwym sąsiadem (hałas i drgania) oraz szpecą krajobraz.
    Chciałabym zachęcić  stałych mieszkańców, zameldowanych poza terenem Gminy,  do dopisania się do listy wyborców i  wzięcia udziału w wyborze władz Gminy na następne 4 lata. Straconego czasu nie da się odzyskać.

Ewa Reszka - kandydat na wójta


Program Komitetu Mieszkańców Ziemi Oławskiej 2014 można zobaczyć TUTAJ

Dodał: Sołtys dnia 2014-10-28 18:57:59


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »