Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

Gminny Dzień Kobiet w Godzikowicach


Dodał: Sołtys dnia 2015-03-01 20:34:49

Wyniki wyborów w Jankowicach

27 lutego 2015 r. Zebranie Wiejskie dokonało wyboru Rady Sołeckiej Jankowic.
W jej skład weszli:
  • Emilia Chodzińska - przewodnicząca
  • Kazimierz Pilch
  • Janusz Lubczyński
  • Piotr Kądziołka

Funkcję sołtysa Zebranie Wiejskie powierzyło Grzegorzowi Kotulli.

Dodał: Sołtys dnia 2015-02-28 18:49:46

Interwencyjny odbiór odpadów szklanych

19 lutego 2015 r. zostaną interwencyjnie odebrane odpady ze szkła.
Proszę pamiętać o wystawieniu pojemników z  opakowaniami szklanymi.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-12 18:40:37

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W piątek 27 lutego o godz. 18.00 w naszej świetlicy odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejne 4 lata.

Zachęcam do zgłaszania kandydatów do samorządu Jankowic (Sołtys oraz 4 członków Rady Sołeckiej), w celu pracy społecznej dla naszej lokalnej ojczyzny.
Liczy się chęć do działania, pomysły na polepszenie warunków życia mieszkańców.
 
Dodatkowo w dniu wyborów obecny będzie Wójt Gminy Oława, który udzieli informacji o wszystkich aspektach budowy kanalizacji.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-04 16:19:44

Dzień Seniora 50+ dla Jankowic i Lizawic

Wszystkich, którzy się zapisali, zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę, 7 lutego 2015r., od godz. 17.00 w "Karczmie u Michelle".
Oprawę muzyczną zapewni grupa "Wrzos Band" z Wrocławia.
Poczęstunek zabezpieczy "Karczma u Michelle".
Sołtysi Jankowic i Lizawic
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-03 18:14:04

Budowa kanalizacji w Jankowicach


Podczas sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2015 r. Wójt poinformował o uzyskaniu dofinansowania na budowę kanalizacji w Gminie Oława.
W Jankowicach i Lizawicach prace będzie wykonywać Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Oleśnicy, za kwotę 4.505.115.91 zł.
O szczegółach związanych z budową, przyłączami, rozbudową kanalizacji do budynków nieuwzględnionych w projekcie z 2006 roku będzie można porozmawiać z Wójtem Janem Kownackim podczas spotkania w naszej miejscowości. O terminie powiadomię w najbliższym czasie.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-01-31 19:07:02

Nowe terminy odbioru śmieciOd 1 lutego 2015 r. zmieniono harmonogram odbioru śmieci. Firma Trans-Formers w godz. 6.00 - 22.00 będzie odbierać z Jankowic:- odpady zmieszane (segregowane) - we wtorki tygodni parzystych począwszy od 3-go lutego,

- odpady zmieszane (niesegregowane) - w środy tygodni parzystych począwszy od 4-go lutego,


- bioodpady - w piątki tygodni nieparzystych począwszy od 13-go lutego, w miesiącach maj-październik w każdy piątek,

- szkło - z nieruchomości zamieszkałych: 19.02, 12.03, 11.06, 10.09, 10.12; z nieruchomości niezamieszkałych raz w miesiącu, zgodnie z terminami przedstawionymi na stronie internetowej Gminy Oława.

Więcej informacji na ww. stronie w zakładce Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi oraz pod numerem 71 3132555.
Dodał: Sołtys dnia 2015-01-29 19:40:49

Nasze podatki powinny pracować dla nas!


Wielu z nas myśli, że rozliczać się z podatku PIT możemy wyłącznie w miejscu zameldowania - nic bardziej mylnego, należy rozliczać się w miejscu ZAMIESZKANIA !
Zameldowanie się w Jankowicach też daje określone korzyści dla wsi, ponieważ od liczby zameldowanych mieszkańców zależy wysokość Funduszu Sołeckiego.
Jeżeli więc to tylko możliwe, zachęcam do meldowania się w naszej miejscowości - natomiast jeżeli z jakiś powodów to niemożliwe - i tak można w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać Jankowice jako miejsce ZAMIESZKANIA i rozliczyć się w Oławie.
Z każdego 1.000 zł zapłaconego podatku PIT przez mieszkańca, Gmina Oława otrzyma ok. 380 zł do swojego budżetu.
Myślę, że lepiej aby te pieniądze były wykorzystane u Nas niż np. we Wrocławiu?
Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ

SołtysDodał: Sołtys dnia 2015-01-22 18:40:46

Rowy melioracyjne

W związku z pytaniami dotyczącymi poprawy stanu rowów melioracyjnych w naszej wsi, przypominam, że podczas Zebrania Wiejskiego 19.09.2014 r. informowałem o rezygnacji z powołania "jankowickiej" spółki wodnej - stowarzyszenia.
Przyczynami są:
1. brak dobrej woli niektórych mieszkańców w zakresie udostępnienia terenów przylegających do rowów, pomimo wcześniejszych uzgodnień,
2. brak możliwości egzekucji składek członkowskich,
3. brak pewności wejścia na tereny przyległe do rowów bez zgody ich właścicieli.

Zgodnie z Prawem wodnym, obowiązek czyszczenia rowów spoczywa na właścicielach nieruchomości odnoszących korzyści z funkcjonowania rowu - wg mnie oznacza to wszystkich mieszkańców wsi, ponieważ rowami odpływać powinien nadmiar wód opadowych i gruntowych z całego terenu sołectwa.

Rozwiązaniem problemu może być:
- ponowne przystąpienie do Spółek Wodnych w Oławie,
- zwrócenie się do Starostwa Oławskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnych nakazujących mieszkańcom oczyszczenie rowów,
- uchwalenie przez Sejm ustawy o nowym podatku na rzecz Gminy - na zasadach opłaty "śmieciowej": wszyscy płacą pewną kwotę na melioracje a Gmina utrzymuje rowy.

Pierwsze dwie propozycje przedstawię pod głosowanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim.   

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2015-01-22 18:23:16

Zajęcia świetlicowe dla dzieci

W piątek 23 stycznia o godz. 17.00 w świetlicy odbędą się pierwsze zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-01-21 19:59:22


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »