Kto online?
Shoutbox
stokrotka

Panie sołtysie czy pan zna panią Anię na tyle ,żeby promować.

Dodane dnia, 2019-02-10 18:07
AndrzejGolota

Kuba, ja nie jestem sołtysem. Nie mnie powinieneś rozliczać bo nie ja biorę pieniądze za tą funkcje, nie ja otrzymuję ok 25 tys rocznie na rozwój wsi i nie ja kandyduje na sołtysa. Swoje opinie wygłaszam pod pseudonimem ponieważ nie chce być wytykanym palcami za odmienne poglądy. Promowanie Pani Anny na nowego sołtysa przez obecnego na oficjalnej stronie Jankowic jest co najmniej nie na miejscu.

Dodane dnia, 2019-02-10 11:47
Kuba

Do " Andrzej Gołota" Skoro masz takie przemyślenia to pewnie sam zrobiłeś masę dobrego dla wsi... Możesz się pochwalić co to takiego?! Czy może tylko siedzisz i krytykujesz . Może masz innego chętnego kandydata? No i co cię powstrzymuje żeby wygłaszać opinie pod własnym nazwiskiem... Pozdrawiam Jakub Gorzkowski

Dodane dnia, 2019-02-09 20:36
AndrzejGolota

(częć druga) aby trzymać rękę na pulsie ? Widać tu jakieś drugie dno ...

Dodane dnia, 2019-02-08 19:34
AndrzejGolota

Witam. Jestem mieszkańcem Jankowic od wielu lat. Obserwuję rozwój naszej wsi - a raczej jego brak. Uważam, że sołtys nie pełni swojej funkcji prawidłowo. A teraz dodaje post promujący jedną z kandydatek - Panią Anie Matuszek. Czy to będzie marionetka obecnego sołtysa? Czym ta pani się wyróżnia od innych kandydatów, że została tak ładnie wypromowana ? Może tym, że ja oraz wiele osób jej nie zna ? Cóż ona może wiedzieć o problemach Jankowic? A może Pan Sołtys chce mieć swojego człowieka aby trzyma

Dodane dnia, 2019-02-08 19:32
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25

I rata podatku


Informuję, że podatek od nieruchomości oraz rolny, jak również roczną opłatę za psa, będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w piątek (13.03.2015 r.) między 17.30 - 18.00.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-03-11 20:00:38

Gminny Dzień Kobiet w Godzikowicach


Dodał: Sołtys dnia 2015-03-01 20:34:49

Wyniki wyborów w Jankowicach

27 lutego 2015 r. Zebranie Wiejskie dokonało wyboru Rady Sołeckiej Jankowic.
W jej skład weszli:
  • Emilia Chodzińska - przewodnicząca
  • Kazimierz Pilch
  • Janusz Lubczyński
  • Piotr Kądziołka

Funkcję sołtysa Zebranie Wiejskie powierzyło Grzegorzowi Kotulli.

Dodał: Sołtys dnia 2015-02-28 18:49:46

Interwencyjny odbiór odpadów szklanych

19 lutego 2015 r. zostaną interwencyjnie odebrane odpady ze szkła.
Proszę pamiętać o wystawieniu pojemników z  opakowaniami szklanymi.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-12 18:40:37

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W piątek 27 lutego o godz. 18.00 w naszej świetlicy odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejne 4 lata.

Zachęcam do zgłaszania kandydatów do samorządu Jankowic (Sołtys oraz 4 członków Rady Sołeckiej), w celu pracy społecznej dla naszej lokalnej ojczyzny.
Liczy się chęć do działania, pomysły na polepszenie warunków życia mieszkańców.
 
Dodatkowo w dniu wyborów obecny będzie Wójt Gminy Oława, który udzieli informacji o wszystkich aspektach budowy kanalizacji.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-04 16:19:44

Dzień Seniora 50+ dla Jankowic i Lizawic

Wszystkich, którzy się zapisali, zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę, 7 lutego 2015r., od godz. 17.00 w "Karczmie u Michelle".
Oprawę muzyczną zapewni grupa "Wrzos Band" z Wrocławia.
Poczęstunek zabezpieczy "Karczma u Michelle".
Sołtysi Jankowic i Lizawic
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-03 18:14:04

Budowa kanalizacji w Jankowicach


Podczas sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2015 r. Wójt poinformował o uzyskaniu dofinansowania na budowę kanalizacji w Gminie Oława.
W Jankowicach i Lizawicach prace będzie wykonywać Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Oleśnicy, za kwotę 4.505.115.91 zł.
O szczegółach związanych z budową, przyłączami, rozbudową kanalizacji do budynków nieuwzględnionych w projekcie z 2006 roku będzie można porozmawiać z Wójtem Janem Kownackim podczas spotkania w naszej miejscowości. O terminie powiadomię w najbliższym czasie.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-01-31 19:07:02

Nowe terminy odbioru śmieciOd 1 lutego 2015 r. zmieniono harmonogram odbioru śmieci. Firma Trans-Formers w godz. 6.00 - 22.00 będzie odbierać z Jankowic:- odpady zmieszane (segregowane) - we wtorki tygodni parzystych począwszy od 3-go lutego,

- odpady zmieszane (niesegregowane) - w środy tygodni parzystych począwszy od 4-go lutego,


- bioodpady - w piątki tygodni nieparzystych począwszy od 13-go lutego, w miesiącach maj-październik w każdy piątek,

- szkło - z nieruchomości zamieszkałych: 19.02, 12.03, 11.06, 10.09, 10.12; z nieruchomości niezamieszkałych raz w miesiącu, zgodnie z terminami przedstawionymi na stronie internetowej Gminy Oława.

Więcej informacji na ww. stronie w zakładce Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi oraz pod numerem 71 3132555.
Dodał: Sołtys dnia 2015-01-29 19:40:49

Nasze podatki powinny pracować dla nas!


Wielu z nas myśli, że rozliczać się z podatku PIT możemy wyłącznie w miejscu zameldowania - nic bardziej mylnego, należy rozliczać się w miejscu ZAMIESZKANIA !
Zameldowanie się w Jankowicach też daje określone korzyści dla wsi, ponieważ od liczby zameldowanych mieszkańców zależy wysokość Funduszu Sołeckiego.
Jeżeli więc to tylko możliwe, zachęcam do meldowania się w naszej miejscowości - natomiast jeżeli z jakiś powodów to niemożliwe - i tak można w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać Jankowice jako miejsce ZAMIESZKANIA i rozliczyć się w Oławie.
Z każdego 1.000 zł zapłaconego podatku PIT przez mieszkańca, Gmina Oława otrzyma ok. 380 zł do swojego budżetu.
Myślę, że lepiej aby te pieniądze były wykorzystane u Nas niż np. we Wrocławiu?
Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ

SołtysDodał: Sołtys dnia 2015-01-22 18:40:46

Rowy melioracyjne

W związku z pytaniami dotyczącymi poprawy stanu rowów melioracyjnych w naszej wsi, przypominam, że podczas Zebrania Wiejskiego 19.09.2014 r. informowałem o rezygnacji z powołania "jankowickiej" spółki wodnej - stowarzyszenia.
Przyczynami są:
1. brak dobrej woli niektórych mieszkańców w zakresie udostępnienia terenów przylegających do rowów, pomimo wcześniejszych uzgodnień,
2. brak możliwości egzekucji składek członkowskich,
3. brak pewności wejścia na tereny przyległe do rowów bez zgody ich właścicieli.

Zgodnie z Prawem wodnym, obowiązek czyszczenia rowów spoczywa na właścicielach nieruchomości odnoszących korzyści z funkcjonowania rowu - wg mnie oznacza to wszystkich mieszkańców wsi, ponieważ rowami odpływać powinien nadmiar wód opadowych i gruntowych z całego terenu sołectwa.

Rozwiązaniem problemu może być:
- ponowne przystąpienie do Spółek Wodnych w Oławie,
- zwrócenie się do Starostwa Oławskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnych nakazujących mieszkańcom oczyszczenie rowów,
- uchwalenie przez Sejm ustawy o nowym podatku na rzecz Gminy - na zasadach opłaty "śmieciowej": wszyscy płacą pewną kwotę na melioracje a Gmina utrzymuje rowy.

Pierwsze dwie propozycje przedstawię pod głosowanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim.   

Sołtys


Dodał: Sołtys dnia 2015-01-22 18:23:16


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dalej »