Kto online?
Shoutbox
Sołtys

W czwartek 9.03.2017 będą odbierane opakowania SZKLANE. Przypominam, bo sam w grudniu przegapiłem termin...

Dodane dnia, 2017-03-07 17:25
tojaula

do Albatrosa i DonKichota - na piwko i "łychę" do wiatraka a zamiast siłowni - trochę pobiegać, popracować w ogrodzie, umyć okna. Albo pieszo do kościoła, nie autkiem:)

Dodane dnia, 2016-11-16 21:29
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01

Nowa brama na cmentarzu


Nasz cmentarz w Jankowicach znowu ma nową bramę oraz furtkę.
W imieniu mieszkańców i Rady Cmentarza dziękuję Markowi Lichwie za sfinansowanie potrzebnych materiałów, wykonawcom natomiast za szybką i rzetelną pracę.

Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-03-31 17:18:37

Objazdowa zbiórka odpadów

W piątek 27.03.2015 r. będą zbierane:
  •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony,
  • tekstylia i odzież (w workach),
  • odpady zielone (w workach).

Wszystko należy wystawić przed teren swojej posesji w piątek, do godz. 7.30.

Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2015-03-25 19:41:59

Wypalanie traw jest karalne !

Wypalanie traw nie daje żadnych korzyści, co więcej, przynosi straty w przyrodzie i zagraża człowiekowi. Dym pochodzący z wypalania jest niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania powietrza. Wypalanie traw utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom – gęsty dym pokrywa drogi, pobocza i może znacznie ograniczyć widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dojść do wypadku lub kolizji.
Według  ustawy  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w art. 131 pkt 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.  Jeśli  wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy czyn ten traktowany jest jako przestępstwo.
Czas skończyć z niemądrą "tradycją".....

Dodał: Sołtys dnia 2015-03-19 16:46:41

PIT rozliczaj w Oławie


Z każdego 1.000 zł zapłaconego podatku PIT przez mieszkańca, Gmina Oława
 otrzyma ok. 380 zł do swojego budżetu.
Czy nie lepiej, aby te pieniądze były wykorzystane w naszej Gminie?
Zameldowanie można mieć gdziekolwiek, ale jeżeli mieszkasz w Jankowicach -
rozlicz PIT w Oławie.
Dodał: Sołtys dnia 2015-03-19 16:36:45

Skradziono bramę i furtkę z naszego cmentarza

Wczoraj w nocy lub wieczorem z naszego cmentarza skradziono bramę wjazdową i furtkę. Zostały wycięte sprzętem elektrycznym, musiały być wywiezione autem dostawczym lub ciężarowym.
Jeżeli ktoś z Państwa coś zauważył, proszę o przekazanie informacji dla mnie lub członków Rady Sołeckiej.
Sprawa została zgłoszona Policji.
Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2015-03-11 20:24:00

I rata podatku


Informuję, że podatek od nieruchomości oraz rolny, jak również roczną opłatę za psa, będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w piątek (13.03.2015 r.) między 17.30 - 18.00.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-03-11 20:00:38

Gminny Dzień Kobiet w Godzikowicach


Dodał: Sołtys dnia 2015-03-01 20:34:49

Wyniki wyborów w Jankowicach

27 lutego 2015 r. Zebranie Wiejskie dokonało wyboru Rady Sołeckiej Jankowic.
W jej skład weszli:
  • Emilia Chodzińska - przewodnicząca
  • Kazimierz Pilch
  • Janusz Lubczyński
  • Piotr Kądziołka

Funkcję sołtysa Zebranie Wiejskie powierzyło Grzegorzowi Kotulli.

Dodał: Sołtys dnia 2015-02-28 18:49:46

Interwencyjny odbiór odpadów szklanych

19 lutego 2015 r. zostaną interwencyjnie odebrane odpady ze szkła.
Proszę pamiętać o wystawieniu pojemników z  opakowaniami szklanymi.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-12 18:40:37

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W piątek 27 lutego o godz. 18.00 w naszej świetlicy odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejne 4 lata.

Zachęcam do zgłaszania kandydatów do samorządu Jankowic (Sołtys oraz 4 członków Rady Sołeckiej), w celu pracy społecznej dla naszej lokalnej ojczyzny.
Liczy się chęć do działania, pomysły na polepszenie warunków życia mieszkańców.
 
Dodatkowo w dniu wyborów obecny będzie Wójt Gminy Oława, który udzieli informacji o wszystkich aspektach budowy kanalizacji.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2015-02-04 16:19:44


« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dalej »