Kto online?
Shoutbox
mieszkaniec

Mamy dosc smrodu z domu w którym co noc spala sie dziwne rzeczy. Ten czad ni daje spac w nocy. Człowieku nie truj innych inaczej bedziemy zmuszeni zglosic ten proceder!

Dodane dnia, 2016-07-24 02:38
Sołtys

Przypominam, że 9 czerwca (czwartek) będą odbierane odpady ze SZKŁA. Proszę nie zapomnieć wystawić pojemników :-)

Dodane dnia, 2016-06-07 16:38
Darni

Ta sama ustawa w
Art.5 ust.1 pkt 3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. pkt. 7. W przypadku Stwierdzenia niewykonania obowiązków o których mowa w ust.1-4, wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
pkt 8. Ust.7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust.1 pkt3-3b
W uchwale Gminy o utrzymaniu czystości - w 2014 wyleciały kary...
Więc sprawa do rozstrzygnięcia w sądzie... Ciekawe jak zmusić tych starszych ludzi z wiosek z kanalizacją którzy nie mają pięniedzy

Dodane dnia, 2016-04-08 21:09
Sołtys

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.
Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków fin

Dodane dnia, 2016-04-08 09:01
Darni

Bardzo ciekawi mnie podstawa prawna karania przez Straż Wiejską za niepodłączenie do kanalizacji. Na jakiej podstawie Straż Wiejska będzie chciała wystawiać mandaty za niepodłączenie się. Ciekawe jest jak np. kogoś nie stać na podłączenie, a ma rachunki za wywóz. Wg mnie nic nie będą mogli karać a jedynie straszą aby więcej ludzi się podłączało.

Dodane dnia, 2016-04-07 22:20
mewosh

26 marca koło 20 w okolicy świetlicy zaginął rudy wykastrowany kocurek. Wabi się Kapsel. Na znalazcę czeka nagroda pod numerem 11/2.

Dodane dnia, 2016-03-27 19:10
Image1

Jankowice - Nasza Miejscowość!

Jankowice położone są w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Oława...Czytaj wiecej

Image2

Zajęcia świetlicowe

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia w każdą środę.
Godzina 17:00 - 19:00 Świetlica Wiejskia w Jankowicach.

Image3

Plac zabaw w Jankowicach!

Nasza miejscowość wygrała wspaniały plac zabaw, w konkursie organizowanym przez firmę NIVEA.

Image4

Jankowice - Nasza Miejscowość!

Wioska liczy ok. 300 mieszkańców, jest położona ok. 8.7 km od Oławy i 17.3 km od Wrocławia ...Czytaj wiecej

Awaria wodociągu


Z powodu awarii sieci wodociągowej w Marcinkowicach nie ma wody i w naszej miejscowości.

Awaria ma zostać usunięta w ciągu kilku godzin.
 Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2016-10-22 06:52:50

Skutki spalania śmieci w domowych piecach i ogniskach

Spalanie śmieci w piecach i ogniskach przynosi katastrofalne skutki nie tylko dla środowiska ale także dla naszego zdrowia. Szkodliwe substancje, jak tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór powodują choroby, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pojawiają się alergie, atakowany jest układ oddechowy.


Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przy spalaniu plastiku, odpadów lakierowanych, mebli, obuwia, gumy, tkanin, w niedostosowanych do tego domowych paleniskach powstają rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami. Ich toksyczny wpływ na organizm może objawiać się dopiero po kilkunastu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Wszyscy musimy być odpowiedzialni, nie możemy zatruwać siebie, rodziny, sąsiadów.

Choroby będą zbierać żniwo a my pozostaniemy z wyrzutami sumienia…                                                       

                                                                                                     Sołtys

Dodał: Sołtys dnia 2016-10-18 19:30:14

Bezpłatnie usuń azbest


Właściciele nieruchomości na których znajduje się azbest w postaci np. płyt eternitowych, mogą uzyskać pomoc w postaci bezpłatnego demontażu i utylizacji wyrobów z azbestu.
Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, aby w następnym roku Gmina sfinansowała demontaż i utylizację między innymi eternitu.
Szczegółowe informacje można zobaczyć TUTAJ oraz uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 71 3812232.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2016-10-17 20:06:59

Wspólna praca dla Jankowic


W sobotę 8.10.2016 r. planujemy wykonać własnymi siłami chodnik na terenie placu zabaw oraz uporządkować ten teren. Dodatkowo może uda się oczyścić z roślin staw ppoż.
Po pracy będzie można zjeść kiełbaskę przy ognisku.
Prosimy o pomoc rodziców, dziadków, opiekunów dzieci oraz wszystkich którym zależy na Jankowicach.
Będą potrzebne taczki, grabie i łopaty.
Rada Sołecka i Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2016-10-04 21:18:20

Objazdowa zbiórka odpadów

W poniedziałek 3 października 2016 r. w naszej miejscowości odbędzie się objazdowa zbiórka poniżej wymienionych odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzętu domowego (np. z wózków dziecięcych), z samochodów osobowych, (BEZ OPON ZE SPRZĘTU ROLNICZEGO),
- tekstylia i odzież.
Wyżej wymienione odpady należy wystawić przed teren swojej posesji do godziny 7.00
Dodał: Sołtys dnia 2016-09-30 20:59:04

Fundusz Sołecki Jankowic na 2017 rok


W dniu wczorajszym, podczas Zebrania Wiejskiego, dokonaliśmy podziału naszego Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
Kwotę 19.532,39 zł przeznaczymy na:
1. utrzymanie porządku i estetyki na terenach gminnych 12.332,39 zł:
  • eksploatacja sprzętu sołeckiego oraz innego sprzętu użyczonego przez mieszkańców (paliwo, drobne naprawy,itp.)
  • umowa na prace porządkowe związane z koszeniem sprzętem sołeckim
  • zakup elementów małej architektury (np. kwietniki uliczne, ławki, stojaki na rowery, altanki, itp.)
  • nasadzenia roślin ozdobnych (zakup roślin, podłoża, środków ochrony, itp.)
2. opłata roczna za stronę internetową Jankowic oraz skrzynkę elektroniczną sołtysa - 200 zł,
3.  organizacja imprez kulturalnych, sportowych - 7.000 zł.
Dodał: Sołtys dnia 2016-09-17 13:27:14

Zebranie Wiejskie

W dniu 16 września 2016 r. (piątek) o godz. 17.30 w Świetlicy odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Jankowic.
Jeżeli nie będzie wymaganych 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zgodnie ze Statutem Sołectwa Zebranie Wiejskie rozpocznie się o godz. 18.00.
Tematy które będą poruszane to między innymi:
  • zaplanowanie Funduszu Sołeckiego na 2017 rok (ok. 19.500 zł do podziału),
  • propozycje wniosków do budżetu Gminy na 2017 rok,
  • informacja przedstawiciela Rady Cmentarza,
  • inne, zgłoszone przez mieszkańców.
Zapraszam wszystkich serdecznie do aktywnego udziału w Zebraniu.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2016-09-07 22:22:05

III rata podatku

Informuję, że podatek od nieruchomości i rolny będzie można wpłacić w Świetlicy Wiejskiej:
w czwartek (15.09.2016 r.) między 17.30 - 18.00.
Uprzejmie proszę o posiadanie odliczonych kwot.
Sołtys
Dodał: Sołtys dnia 2016-09-07 22:20:36
Archiwum